förliden

förliden
• föregående, tidigare, förra, förutvarande, forn, förliden, senaste
• förgången, förfluten, förliden, gången, passerad

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • förliden — adj (förlidet, förlidna) som nyligen förflutit, förliden vinter …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • forliden — 1. adj much traveled; 2. past part of forlíðan …   Old to modern English dictionary

  • forlíðan — sv/t1 3rd pres forlíðeð past forláð/forlidon ptp forliden to suffer shipwreck …   Old to modern English dictionary

  • föregående — • förutvarande, förre, gamle, föregående • förra, förutvarande, föregående, tidigare • föregående, tidigare, förra, förutvarande, forn, förliden, senaste …   Svensk synonymlexikon

  • förfluten — • forn, forntida, förfluten, ålderdomlig • förgången, förfluten, förliden, gången, passerad …   Svensk synonymlexikon

  • förgången — • förgången, förfluten, förliden, gången, passerad …   Svensk synonymlexikon

  • forn — • föregående, tidigare, förra, förutvarande, forn, förliden, senaste • gammaldags, forntida, forn, omodern, antikverad • forn, forntida, förfluten, ålderdomlig • forntida, forn, gammal, forntids …   Svensk synonymlexikon

  • förra — • förra, förutvarande, föregående, tidigare • föregående, tidigare, förra, förutvarande, forn, förliden, senaste …   Svensk synonymlexikon

  • förutvarande — • förutvarande, förre, gamle, föregående • förra, förutvarande, föregående, tidigare • dåtida, dåvarande, förre, tidigare • föregående, tidigare, förra, förutvarande, forn, förliden, senaste …   Svensk synonymlexikon

  • gången — • försvunnen, svunnen, borta, gången • förgången, förfluten, förliden, gången, passerad …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”